Na stojnici, vpeti med stojnico Zdravstvenega doma Šentjur in stojnico Visoke zdravstvene šole ter številne druge, so učenci naše šole predstavljali dva mednarodna projekta, spregovorimo o tleh in drugačnost nas bogati.

Prvi, dvoletni projekt, seznanja učence, učitelje, ostale delavce šole in širšo javnost o pomembnosti tal, njeni rabi in onesnaženosti kot posledici preteklih dejavnosti težke industrije v bližini in vse gostejšega prometa.

Drugi projekt govori o inkluziji učencev s posebnimi potrebami v širšo javnost, v prvi vrsti v redni program osnovne šole in vseh njenih dejavnosti.

Slike z omenjenega dne si oglejte v spodnji galeriji.

 

Share on Facebook