Svetovni dan učiteljev je praznik, ko obeležujemo poslanstvo učiteljskega poklica, razmišljamo o pravicah in dolžnostih učiteljev ter o položaj, ki bi ga le-ti glede na zahtevnost dela morali imeti v družbi.

Spoštujmo delo vzgojiteljev, učiteljev in profesorjev, saj so ključen vzvod vzgoje in izobraževanja naših otrok.