OSNOVNA ŠOLA FRANJA MALGAJA ŠENTJUR

Ulica skladateljev Ipavcev 2, 3230 Šentjur

 

Ravnatelj: mag. Jure Radišek

Pomočnica ravnatelja:  Jasna Drešček

Telefon: 03/ 746 3 800

Fax: 03/ 746 3 803

SPLETNA STRAN: www.fmalgaja.si

ELEKTRONSKI NASLOV: tajnistvo@fmalgaja.si

DAVČNA ŠTEVILKA: 48313033 (nismo zavezanci za DDV)

ŠTEVILKA PODRAČUNA: 01320-6030682177

 

KONTAKTNI PODATKI

 tajništvo  03/ 746 3 800  tajnistvo@fmalgaja.si
 odjava prehrane  03/ 746 3 802  prehrana@fmalgaja.si
 ravnatelj  03/ 746 3 800  ravnatelj@fmalgaja.si
 svetovalna služba  03/ 746 3 808  svetovalna@fmalgaja.si
 računovodstvo  03/ 746 3 802  racunovodstvo@fmalgaja.si

OŠ Franja Malgaja