OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

Pouk na daljavo (preverjanje in ocenjevanje znanja)_30. 11. 2021

Spoštovani, seznanjamo vas z okrožnico Zavoda RS za šolstvo glede pouka na daljavo.13441_Priporočila_izobraževanje na daljavo_29112021Učencem, ki se zaradi neizpolnjevanja ukrepov iz Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo...

Izredna seja Svata staršev – predlog zapisnika

Izredna seja sveta staršev OŠ Franja Malgaja je potekala preko videopovezave Goolge meet. Predlog zapisnika bo potrjen na naslednji redni seji.Predlog.zapisnika.izredne.seje.Sveta.staršev-2021-11-12  

 

Dostopnost