Skoči na glavno vsebino

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

Beremo, ustvarjamo, pomagamo

Projekt se je zaključil leta 2022.

Namen projekta je:

  • Izboljšati bralno kondicijo.
  • Prebrano literaturo razumeti, vrednotiti, izločiti.
  • Vzbuditi občutek, da je branje in razmišljanje o prebranem naloga vseh predmetov in učencev na šoli.
  • Oblikovati svoje zapise.
  • Poenotiti pravila zapisov, skrbeti za slovnično pravilnost.
  • Širiti bralno kulturo.
  • Z dosežki predstaviti svoje delo in celo nekomu pomagati.

Učitelji:

V septembru predstavijo projekt, povabijo učence k sodelovanju, spremljajo ustvarjanje. Motivirajo učence za branje. Opozorijo, naj razmišljajo ob branju, kako bi zgodbo spremenili, preoblikovali po svoje, naredili svoj zaključek. V decembru še enkrat povabijo k ustvarjanju. Uvajajo pogovore o branju. Nadzirajo zapise, pravilnost zapisov. Motivirajo k ustvarjanju lastnega izdelka s poljubno tehniko. Zbrane izdelke v marcu predajo v šolsko knjižnico.

Učenci in starši:

Ob prebranih knjigah ustvarijo svojo knjigo. Od septembra do decembra prebirajo različne knjige, zgodbe, skupaj s starši obnavljajo, si izmišljajo svoje zaključke, dodajo kakšno osebo, spremenijo zaplete … Ob pomoči staršev ustvarjajo svoj izdelek. Izberejo poljuben format, tehniko, lahko ustvarijo stripe, pesmi, dokončajo zgodbo, jo prilagodijo svojemu okusu, spremenijo osebe, spremenijo zaključek … Do februarja oblikujejo svojo knjigo, ki jo oddajo razredničarki. Svoj izdelek kot govorni nastop predstavijo sošolcem.

Knjižničarka:

Svetuje ob izbiri knjig. Pri KIZ izmenjujemo ideje, informacije. Zbere knjige, pripravimo razstavo, ob prireditvi Mavrični splet besed pokažemo ustvarjene knjige. Z zbranimi prostovoljnimi prispevki pomagamo učencu naše šole. Po prireditvi ohranimo razstavo v knjižnici. Ob koncu šolskega leta prejmejo izdelke nazaj.

Projekt vodita Simona Fridl in Gizela Gerenčer.

 

Dostopnost