Skoči na glavno vsebino

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

Šolsko partnerstvo med osnovno šolo Franja Malgaja in Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Carneri iz Gradca

Z čezmejnim šolskim partnerstvom želimo povezati slovenske in avstrijske učence in organizirati medsebojne izmenjave. Sodelovali bodo učenci 9. razreda naše šole pri izbirnem predmetu nemščina in podobna starostna skupina učencev iz graške partnerske gimnazije Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Carneri pri izbirnem predmetu slovenščina.

 

Cilji šolskega partnerstva in medsebojnega sodelovanja:

  • kulturno-jezikovno-zgodovinsko povezovanje
  • organizacija medsebojne izmenjave učencev (letno srečanje skupine otrok v Gradcu oziroma Šentjurju, ki ga popestrimo s kulturnim programom in ogledom krajevnih znamenitosti)
  • želimo, da učenci v živo uporabljajo jezik in bodo tako bolj motivirani za učenje tujega jezika, učenci razširjajo in poglabljajo znanje nemščine, slovenščine in angleščine
  • želimo razgibati ustaljen način dela v šoli
  • želimo spoznati potek dela in življenje v tuji šoli in tudi na svoji šoli
  • spoznati državo šole partnerice, predvsem njihovo jezikovno in kulturno raznolikost na različnih področjih (jezik, navade, kulinarika)
  • želimo promovirati svojo šolo in državo doma in v tujini
  • v sodelovanju z Društvom avstrijsko-slovenskega prijateljstva želimo ohraniti spomin na Benjamina Ipavca, ki skrbi za njegov grob v Gradcu.

S sodelovanjem pričakujemo, da bodo naši učenci preko te izkušnje spoznali nove prijatelje, razširili svoja obzorja in pridobili dragocena znanja, ki jih bodo lahko koristno uporabili tudi v kasnejšem življenju.

Koordinatorja sodelovanja med šolama:
Sabina Volovšek, prof. nemščine
mag. Max Gallob, učitelj slovenščine in športne vzgoje

 

 

Dostopnost