OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

Dodatna strokovna pomoč (DSP) je oblika pomoči, ki je določena z odločbo o usmeritvi in se izvaja za otroke s posebnimi potrebami. Izvaja se individualno ali skupinsko v oddelku ali zven oddelka. Obseg, oblika ter izvajalec dodatne strokovne pomoči se določi z odločbo o usmeritvi. Namenjena je premagovanju primanjkljajev, ovir oziroma motenj, svetovalni storitvi ali učni pomoči. Delo DSP koordinira svetovalna delavka Jožica Novak.

Več o izvajanju DSP na OŠ Franja Malgaja Šentjur: DODATNA STROKOVNA POMOČ

OŠ FRANJA MALGAJA ŠENTJUR
Ulica skladateljev Ipavcev 2, 3230 Šentjur

Telefon: 03/ 746 3 800
ELEKTRONSKI NASLOV: tajnistvo@fmalgaja.si

 

Dostopnost